Over deze webstek

Deze webstek wordt bijgehouden door ondergetekende. De foto's zijn allemaal door mij gemaakt. Tenzij anders vermeld zijn alle foto's gemaakt met een Minolta XG-1 (gekocht in 1982) of een Minolta X-300 (tweedehands gekocht in 2004), de meeste met een 50 mm standaardlens, sommige met een 135 mm of een 28 mm lens (allemaal van Minolta).
De artikelen zijn allemaal door mij geschreven.

Vernieuwingsgeschiedenis

Deze webstek bestaat sinds de zomer van 2000 en heeft zich sindsdien uitgebreid. Sinds februari 2004 wordt de vernieuwingsgeschiedenis bijgehouden.
De meest recente veranderingen:
20-04-2007: Een nieuwe bladzijde met acht foto's (in het Nederlands): Duitsland in kleur
28-04-2007: Nog acht foto's toegevoegd aan Duitsland in kleur (in het Nederlands)
06-06-2007: Duitsland in kleur nu ook in het Engels
17-09-2007: Duitsland in kleur nu ook in het Baskisch en Russisch
N.B.: De meest recent bijgevoegde foto's worden aangeduid met op de webbladzijde
Een lijst van eerdere vernieuwingen is hier te zien.

Gebruik van foto's en (delen van) artikelen

Het gebruik van foto's van deze webstek door anderen is verboden, tenzij uitdrukkelijk door mij toegestaan. Dit geldt ook voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van de artikelen.

Voor vragen en opmerkingen:
E-mailadres

Peter Smaardijk

Terug


Webgune honi buruz

Sinatzaileak mantentzen du webgune hau. Ni naiz argazki guztien egilea. Aurkakoa adierazi izan ezik, kamera Minolta XG-1 (1982n erosi dut) edo Minolta X-300 (2004n erosi dut, bigarren eskukoa) erabili ditut, gehienik 50 mm-ko objektibo arrunta erabiliz, batzuetan 135 mm edo 28 mm-koa (denak Minolta).
Artikulu denak (Nederlanderaz) nik idatzi ditut.

Eguneratzeko historia

Webgune hau 2000-ko udan sortu eta harrezkero handitu egin da. 2004-ko otsailetik aurrera, eguneratzeko historia mantentzen da.
Azken eguneratzeak:
2007-04-20: Orrialde berri bat, zortzi argazkiekin, Nederlanderaz bakarrik oraingoz: Alemania koloretan
2007-04-28: Beste zortzi argazki Alemania koloretako orrialdean, Nederlanderaz (oraingoz)
2007-06-06: Alemania koloretan ere Ingelesez
2007-09-17: Alemania koloretan ere Euskaraz eta Errusieraz
Oharra: Webguneari erantsitako azken argazkiak -z markatu dira orrialdetan
Eguneratze zaharragoen zerrenda hemen ikus dezakezu.

Argazkien eta artikuluen (edo artikuluaren zatien) erabilpena

Webgune honetako argazkien erabilpena debekatua da, ene aldez espresuki baimena barik. Artikulu osoen edo artikuluaren zatien kopiatzeari berbera egokitzen zaio.

Galderak edo oharrak egiteko:
Helbide elektronikoa

Peter Smaardijk

Atzera


Об этом сайте

Управляет этим сайтом нижеподписавшийся. Все фотографии делал я. Кроме упоминания об ином, все фотографии сделаны фотоаппаратом Минолта XG-1 (куплен в 1982-м г.) или Минолта X-300 (подержанный, куплен в 2004-м г.), большинство со штатным объективом 50мм, иногда с объективами 135мм или 28мм (все марки Минолта).
Статьи (на нидерландском языке) все написаны мной.

История обновления

Этот сайт существует с лета 2000-го г., а впоследствии разширился. С февраля 2004-го г. записываю историю обновления.
Последние обновления:
20-04-2007: Новая страница с восьмью фотографиями, пока только на нидерландском языке: Цветные фотографии Германии
28-04-2007: Еще восемь фотографий на странице со цветными фотографиями Германии. И все еще по-нидерландски
06-06-2007: Страница цветных фотографий Германии по-английски
17-09-2007: Страница цветных фотографий Германии по-баскски и по-русски
N.B.: Самые свежедобавленные фотографии обозначены -ом на страницах
Прежние обновления здесь записаны.

Пользование фотографиями, статьями или частями статей

Пользование фотографиями этого сайта другим лицам запрещено, если не специально дозволено мной. То же самое касается копирования, целиком или частично, статей.

Вопросы и замечания могут быть направлены по этому
адресу э-почты

Петер Смаардейк

Назад


About this website

This website is maintained by the undersigned. All photographs are made by me. Unless stated otherwise, all photographs are made with a Minolta XG-1 camera (bought in 1982) or a Minolta X-300 camera (bought second-hand in 2004), most of them by using a 50 mm standard lense, some of them with a 135 mm or a 28 mm lense (all Minolta).
The articles (in Dutch) are all written by me.

Update history

This website came into being in the summer of 2000, and has been expanding since. Since February, 2004, an update history is being kept.
The most recent changes:
20-04-2007: A new page with eight photographs, only in Dutch for the time being: Germany in colour photographs
28-04-2007: Another eight photographs added to Germany in colour photographs (in Dutch)
06-06-2007: Germany in colour now also in English
17-09-2007: Germany in colour now also in Basque and Russian
N.B.: The most recently added photographs are marked by on the web page
A record of earlier changes is kept here.

Use of photographs or (parts of) articles

The use of photographs from this website by others is forbidden, unless explicitly allowed by me. The same conditions apply to the use of the articles, either in part or whole.

For any questions and remarks:
E-mail address

Peter Smaardijk

Back