Over onze molen
Fragmenten uit de geschiedenis

De molen is oorspronkelijk gebouwd als poldermolen voor de Butterpolder, en stond aan de Kerkvaart. In 1815, bij de opname van de Butterpolder in de Hazerswoudse Droogmakerij, wordt de molen overbodig. In de Opregte Haarlemsche Courant van 25 april 1815 staat de volgende advertentie:


Kort daarop wordt de molen gedemonteerd en aan de Dorpsstraat herbouwd als korenmolen, op een nieuw gebouwde stenen ondertoren.In 1893 gebeurt er een ernstig ongeluk op onze molen. Bij het terugplaatsen van de zopas gebilde molensteen van een der koppels gaat het mis. Het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 december doet verslag:


De oorspronkelijke naam van de molen was Windlust, later heette hij De Zwaluw. Rond 1925 werd er in de molen een elektromotor geplaatst, die nog steeds aanwezig is en één koppel stenen aandrijft. Het andere koppel wordt nog steeds door de wind aangedreven.

In 1931 hing het voortbestaan van de molen aan een zijden draadje. In het Algemeen Handelsblad van 21 november van dat jaar staat dit te lezen:


Gelukkig liep het zo'n vaart niet. In het Leidsch Dagblad van 3 april 1933:


In dat jaar werd de molen dus "verdekkerd": de wieken werden voorzien van stroomlijnprofielen ontworpen door de Hazerswoudse molenbouwer A.J. Dekker. De naam werd gewijzigd in Nieuw Leven. Bij een latere verbouwing zijn de Dekkerprofielen weer verwijderd.

Helaas is het in 1951 weer vijf voor twaalf voor de Nieuw Leven. De Leidsche Courant van 20 februari meldt:


Ook nu kruipt de molen door het oog van de naald. In de Nieuwe Leidsche Courant van 6 november van hetzelfde jaar staat:


De molen is er dus nog. En hoe! Kom kijken. Zaterdag, soms vrijdag, en altijd als de molen draait.


Jaap legt een zeiltje voor

Terug naar de beginbladzijde